BOX EXTERIOR

MODEL BOX EXTERIOR ECONÒMIC

 • Fusta de pi tractada en autoclau classe IV de 40mm de gruix.
 • Marcs de portes i tubs en les parts inferiors de ferro galvanitzat en calent, per evitar el contacte de la fusta amb el terra.
 • Sostre en xapa lacada d’acer, fibrociment o Panell Sandwich.
 • Voladís frontal de 1,40 mts.
 • Armadures en fusta de pi.
 • Fàcil muntatge.

MODEL BOX EXTERIOR AMB ESTRUCTURA EN FERRO GALVANIZAT EN FUSTA DE FLANDES O EN FUSTA TROPICAL

 • Fusta de pi tractada en autoclau classe IV de 42 mm de gruix o fusta tropical.
 • Estructura en ferro galvanitzat en calent.
 • Sostre en xapa lacada d’acer, fibrociment o Panell Sandwich.
 • Voladís frontal de 1,5 mts o 3 mts.
 • Es poden instal.lar en línia, en forma de “L”, en forma d ‘ “U” o esquena / esquena.
BOX INTERIOR

MODEL BOX INTERIOR

 • Boxes d’interior fabricats amb estructura en ferro galvanitzat en calent i fusta de pi tractada de 40 mm en autoclau classe IV o envernissada amb color a escollir, o fusta tropical de 35 mm.
 • El sistema d’obertura pot ser batent o corredís.
 • Els laterals poden ser totalment cecs o combinats en fusta i reixa.
 • Fabricació totalment a mida.
 • De fàcil instal·lació.