PORTES D'ENTRADA A BOX

Les nostres portes d’Box Exterior estan fabricades en fusta de pi de 4 cm de gruix, envernissades color a escollir pel client o fusta tropical de 3.5 cm.

La mesura estàndard és 1,20 x 2,20m, amb la possibilitat de fabricar-les en qualsevol altra mesura i acabat desitjat. Marc i premarc són de ferro galvanitzat per immersió en calent.

PORTES D'ENTRADA A NAU

Portes d’entrada a Nau, en fusta de pi encadellat, tractada i envernissada color a escollir o fusta tropical. Sistema d’obertura corredissa amb guies metàl·liques o batent.

Fabricació totalment a mida.