Els refugis de camp NONIUS destaquen per:

  • Fabricats en fusta de pi tractada en autoclau classe IV, de 40 mm de gruix.
  • Estructura amb pilars de fusta i “O” de ferro galvanitzat per al lliurament de la fusta o estructura amb marcs de ferro galvanitzat.
  • Teulada a una o dues pendents, segons les seves necessitats.
  • Sostre en xapa lacada d’acer, fibrociment o Panell Sandwich.Voladís frontal de 0.80 m.
  • Pot instal·lar-se sobre un paviment de formigó o sense paviment.
  • Fàcil instal.lació.